Category Archives: อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

แนวทางการอบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

เมื่อผู้ตรวจการบ้านตรวจดูบ้านที่คุณกำลังจะซื้อหรือขาย สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่เขาจะอบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้า กล่าวอีกนัยหนึ่งสายไฟเป็นอย่างไร มีอันตรายจากไฟไหม้ที่ต้องแก้ไขทันทีหรือไม่ สิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบ้านคือข้อกำหนดสำหรับแอมป์และโวลต์ ยิ่งคุณมีแอมป์ในบ้านมากเท่าไร คุณก็ยิ่งสามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้มากขึ้นเท่านั้น มาตรฐานทั่วไปคือ 100 แอมป์ แม้ว่าบางคนจะบอกว่าต้องใช้ 200 แอมป์สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดที่เราใช้ในปัจจุบัน บ้านขนาดใหญ่และบ้านที่มีเครื่องปรับอากาศส่วนกลางหรือไฟฟ้าร้อนจะต้องใช้พลังงานมากขึ้น อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าผ่านรถได้มากเป็นสองเท่า โวลต์กำหนดประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้ ตัวอย่างเช่น ไฟ เครื่องมือไฟฟ้าขนาดเล็ก เครื่องใช้ในครัวขนาดเล็ก เครื่องใช้ในห้องน้ำ เครื่องปรับอากาศในห้องขนาดเล็ก ฯลฯ ใช้พลังงาน 110 โวลต์ ในกรณีของบ้านที่มีระบบทำความร้อนด้วยไฟฟ้า อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในห้องขนาดใหญ่ เครื่องปรับอากาศส่วนกลาง เครื่องมือไฟฟ้าขนาดใหญ่ เครื่องอบผ้า ฯลฯ ต้องใช้ไฟ 220 โวลต์ ในภาพประกอบของอุโมงค์ของเรา ความจุไฟฟ้าแรงสูงเป็นเหมือนอุโมงค์ที่สามารถรองรับรถบรรทุกได้ ไม่ใช่แค่รถยนต์ ต้องกระจายพลังงานอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งบ้าน อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้าก็มีโอกาสน้อยที่จะฟิวส์ขาดหรือเบรกเกอร์สะดุด บ้านที่มี 14 วงจรสามารถรองรับได้มากกว่าหนึ่งแห่งโดยมีเจ็ดวงจร เมื่อนึกถึงอุโมงค์อีกครั้ง ยิ่งมีอุโมงค์รองรับการจราจรมากเท่าใด โอกาสที่รถติดก็จะน้อยลงเท่านั้น ผู้ตรวจการบ้านของคุณจะมองหาสิ่งที่เขาสามารถหาได้จากบริการไฟฟ้าภายนอก มีสายไฟหลุดลุ่ยหรือชำรุดหรือไม่ ฉนวนที่เป็นฝอยอาจหมายถึงความเสียหาย สนิมบนท่อหรือถาดมิเตอร์มักไม่ใช่ปัญหาใหญ่ … Continue reading

Posted in บริการ, อบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้า | Comments Off on แนวทางการอบรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้า